Vion Apeldoorn B.V.

Hidden

Vion Apeldoorn B.V.

Bij Vion Apel­doorn wor­den we­ke­li­jks 25.000 var­kens ges­lacht, waar­van on­ge­veer de helft wordt af­ge­s­neden in de on­der­de­len ham, voor­stuk en mid­del. Het an­de­re deel wordt uit­ge­be­end naar klant­spe­ci­fie­ke snit­ten, bes­temd voor di­ver­se na­tio­na­le en in­ter­na­tio­na­le klan­ten.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 312 EG

Hidden

Contact

Vion Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP Apeldoorn

Archief

Auditrapporten
Systeemaudit NVWA 11-3-2019 Vion Apeldoorn-312
874 KB
Inspectierapport SKAL 03-05-2022 Vion Apeldoorn-312 (NL)
932 KB
Audit report Vion Apeldoorn-312 BRC 01-12-2022 (EN)
712 KB
Inspection report SKAL 04-06-2021 Vion Apeldoorn-312 (NL)
813 KB
Audit report Vion Apeldoorn-312 BRC 3-2-2021 (EN)
4,64 MB
Inspectierapport SKAL 21-09-2020 Vion Apeldoorn-312
355 KB
Audit report BRC 20-01-2021 Vion Apeldoorn-312 (EN)
1,12 MB
Inspectierapport SKAL 25-03-2019 Vion Apeldoorn-312
218 KB
Systeem audit NVWA 11-03-2019 Vion Apeldoorn-312
874 KB
Audit report BRC 30-01-2018 Vion Apeldoorn-312 (EN)
1,47 MB
Systeemaudit Apeldoorn-312 NVWA 28-06-2018
460 KB
Systeemaudit Apeldoorn-312 NVWA 26-06-2018
695 KB
Audit report BRC 30-01-2018 Vion Apeldoorn (EN)
1,47 MB
Systeemaudit NVWA 08-05-2017 Vion Apeldoorn-312
577 KB
Inspectierapport SKAL 04-04-2017 Vion Apeldoorn-312
348 KB
Audit report BRC (ENG) 31-01-2017 Vion Apeldoorn-312
1,28 MB
Systeemaudit NVWA 27-10-2016 Vion Apeldoorn-312
262 KB
Inspectierapport SKAL 21-07-2016 Vion Apeldoorn-312
142 KB
Audit report BRC (ENG) 26-01-2016 Vion Apeldoorn-312
1,32 MB
Systeemaudit NVWA 23-11-2015 Vion Apeldoorn-312
604 KB
Inspectierapport SKAL 04-05-2015 Vion Apeldoorn-312
205 KB
Audit report BRC (ENG) 21-01-2015 Vion Apeldoorn-312
1,11 MB
Inspectierapport SKAL 12-05-2014 Vion Apeldoorn-312
2,03 MB
Systeemaudit NVWA 18-04-2014 Vion Apeldoorn-312
5,22 MB
Systeemaudit NVWA 14-04-2014 Vion Apeldoorn-312
5,65 MB
Audit report BRC (ENG) 23-01-2014 Vion Apeldoorn-312
4,27 MB