Openheid is de basis voor transparantie

Hidden

Uw vragen over transparantie

Transparantie is belangrijk voor ons. Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om uw vragen te stellen over de informatie op deze website en over thema’s als kwaliteit en dierenwelzijn bij de productie van vlees. Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Soortgelijke vragen over hetzelfde onderwerp beantwoorden we gebundeld.

Wat betekenen de beoordelingen A, B, C, D, Major en KO bij IFS Food?

In de set eisen van IFS Food zijn meer dan 276 afzonderlijke criteria opgenomen. Via een inspectie wordt jaarlijks door een onafhankelijke controleur bij onze locaties gecontroleerd in hoeverre deze in de praktijk worden toegepast. De mate waarin aan elke eis wordt voldaan, wordt beoordeeld met de categorie A, B, C of D. Ernstige afwijkingen (niet-conformiteit) krijgen de beoordeling Major of KO. Er is sprake van een Major als er substantieel niet aan de standaardeisen wordt voldaan respectievelijk, als niet-naleving kan leiden tot een ernstig gezondheidsrisico. Aan bepaalde criteria is extra prioriteit toegekend, de zogenaamde ‘KO-criteria’. Indien een dergelijk criterium wordt gewaardeerd met een “D” leidt dit automatisch tot de beoordeling ‘niet behaald’.

Hierbij een gedetailleerd overzicht van de indeling:

A: Geheel in overeenstemming
B: Bijna geheel in overeenstemming
C: Aan het criterium wordt slechts voor een klein deel voldaan
D: Aan het criterium overeenkomstig de norm wordt niet voldaan
M (Major): Aan het criterium wordt niet voldaan
KO: Aan het criterium wordt niet voldaan
NA: Dit specifieke criterium is niet van toepassing op deze locatie

Indien u nadere informatie over dit onderwerp wenst, raden we u aan om de informatiebronnen van IFS Food te raadplegen.

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en

Contact

    Informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.