Wij hechten veel waarde aan transparantie

Hidden

Wij streven naar openheid en transparantie

Consumenten, dierenwelzijnsorganisaties, politiek. In Nederland is de behoefte aan meer achtergrondinformatie en transparantie bij de productie van voedingsmiddelen de afgelopen jaren toegenomen. De vleesindustrie staat daarbij steeds weer in het middelpunt van een kritische publieke opinie. Als eerste bedrijf in deze sector wil Vion, door middel van betere informatievoorziening, voldoen aan de wens van de maatschappij tot meer transparantie.

Op deze website informeren we u in detail over het productieproces van rund- en varkensvlees en publiceren we doorlopend de documentatie van certificeringen, controles en audits van alle Vion-locaties in Nederland. Ook geven we informatie over de officiële slachtdier- en vleeskeuringen van de aan Vion geleverde en bij Vion geslachte dieren.

Hidden

Vion marktconcepten

Bovenop de Europese en nationale wetgeving en de kwaliteitskeurmerken, heeft Vion enkele marktconcepten ontwikkeld. 22% van alle dieren die bij Vion verwerkt worden, zijn grootgebracht volgens deze gecertificeerde hogere dierenwelzijnseisen (EU-biologisch, Beter Leven, Für Mehr Tierschutz of Initiative Tierwohl).

Hidden

Beperking van antibioticagebruik

Vion stimuleert beperking van het gebruik van antibiotica door individuele boeren te coachen en zo een optimaal evenwicht te vinden tussen dierengezondheid, dierenwelzijn en productiviteit. Om dit concept nader te bestuderen, ondersteunt Vion een door de EU gefinancierd onderzoeksproject om het potentieel van precisie veehouderij om antibioticagebruik verder terug te dringen. Het project is in februari 2019 gestart.

Hidden

Video's over het productieproces van vlees

In een vi­deo la­ten we zien hoe de var­kens­s­lacht en ver­wer­king ver­loopt. Bij de beel­den wordt uit­leg ge­ge­ven door Derk Oor­burg, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Neder­land.

In een vi­deo la­ten we zien hoe het pro­ces van de rund­ers­lacht ver­loopt. Het wordt uit­ge­legd door Dr. Anne Hil­ler, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Du­its­land.

Hidden
 • Alle processen in beeld

  Van de levering van de dieren tot aan de verzending van de producten aan klanten. Het transparantie-initiatief van Vion in Nederland en Duitsland (www.vion-transparenz.de) biedt behalve onze klanten, leveranciers en partners, ook consumenten inzicht in vrijwel alle processen.

  Bekijk onze processen
 • Objectieve keuringsresultaten vormen de basis

  Dagelijks worden in de Vion-bedrijven talrijke controles uitgevoerd door zowel overheidsdierenartsen als onze afdeling kwaliteit. De resultaten worden doorlopend in onze databases opgeslagen. De recente resultaten publiceren wij in de vorm van een grafische samenvatting of een originele kopie.

  Bekijk de keuringsrapporten

Onze deskundigen

Directeur kwaliteit Vion
Directeur kwaliteit Vion Duitsland
 • Gepromoveerde dierenarts
 • Gepromoveerd op voedselveiligheid (Universiteit Utrecht)
 • Sinds 2002 directeur kwaliteit bij Vion
 • Specialismen: voedselveiligheid, productintegriteit, dierenwelzijn en -gezondheid
 • Nevenactiviteiten: bestuurslid van GlobalGap Top Institute Food and Nutrition en IFS
Directeur kwaliteit Vion Nederland
Directeur kwaliteit Vion Nederland
 • Europees specialist Veterinaire Volksgezondheid (Dipl. ECVPH)
 • Sinds 2005 manager bij Vion
 • Specialismen: voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en veterinaire exportthema's
 • Nevenactiviteiten: GMP+, GlobalGAP, evenals zitting in commissies van het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB
Group QA manager Vion
Group QA manager Vion Duitsland
 • Master of Science Management (Agribusiness)
 • Sinds 2008 bij Vion
 • Levensmiddelentechnoloog
 • In 2017 EOQ/NNK gecertificeerde QA manager
 • Focusgebieden: voedselveiligheid, dierenwelzijn, product- en procesintegriteit, kwaliteitsmanagement, technische klantinformatie