Onafhankelijke controles

Hidden

Onafhankelijke controles

Verschillende klanten beoordelen de dierenwelzijnsinspanningen in verschillende Vion-slachthuizen of laten ze controleren door onafhankelijke experts.¬†Aspecten van dierenwelzijn zijn ook opgenomen in de jaarlijkse inspecties als onderdeel van de IKB-, BLK- en QS-programma’s.

Diverse bedrijven zijn gecertificeerd volgens onafhankelijke dierenwelzijnsnormen (zoals het Beter Leven keurmerk, Tierschutzlabel, etc.).

Overheidstoezicht

Ten minste twee door de overheid aangewezen dierenartsen zijn altijd aanwezig in elk slachterij van Vion. Een van deze dierenartsen inspecteert alle levende dieren in het kader van de inspectie van het slachtdier en houdt voortdurend toezicht op hun stallen en het bedwelmen en slachten van de dieren. Eventuele afwijkingen worden schriftelijk geregistreerd, zowel door de dierenarts van de overheid als door medewerkers van Vion.

Daarnaast voert de overheid regelmatig dierenwelzijnsaudits uit bij Vion. Deze audits hebben niet alleen betrekking op de technische indeling van de slachthuizen, maar ook op de correcte werking van alle apparatuur en op de juiste werkmethoden van alle werknemers.

Camerabewaking

Er zijn camera’s en er is cctv-bewaking in alle Vion slachthuizen. Deze monitoren het werken met dieren 24/7.