Vion Tilburg B.V.

Vion Tilburg B.V.

Vion Tilburg B.V.

Vion Tilburg B.V.

Vion Tilburg B.V.

Hidden

Vion Tilburg B.V.

In Til­burg vindt de slacht van vo­or­na­me­li­jk Neder­land­se run­de­ren plaats. Daar­naast wor­den in Til­burg de bio­lo­gi­sche run­de­ren voor De Gro­ene Weg ges­lacht. In de sni­jzaal in Til­burg wor­den run­de­ren uit­ge­be­end en op maat voor de klant ges­neden. Het vlees wordt ver­vol­gens ge­va­cu­me­erd en in de ko­el­ruim­te be­waard. Door het vlees te va­cu­me­ren bli­jft het lan­ger houd­baar. Een ken­merk van Neder­lands rundvlees is na­me­li­jk dat de smaak be­ter wordt als het vlees ‘bes­terf­t’ (ri­jpt).

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 87 EG

Hidden

Contactgegevens

Vion Tilburg B.V.
Enschotsestraat 28
5013 BD Tilburg

Archief