Duurzaamheid

Innovaties in de keten en vleesvervangers

30-03-2021

Vion investeert in innovaties in de keten en vleesvervangers in een uitdagende markt

“Vion heeft, net als de rest van de maatschappij, geen gemakkelijk jaar achter de rug. Het was zwaar, niet alleen zakelijk gezien, maar ook voor de samenleving als geheel. We hebben ons echter met succes aangepast aan de nieuwe omstandigheden, we hebben aan veerkracht gewonnen en zijn er in geslaagd een stabiel financieel resultaat te leveren. Om transparante ketens te creëren, hebben we meer dan €90 miljoen uitgegeven aan productielocaties als Boxtel, vleesvervangers en nieuwe blockchain-technologieën. Onze strategie Building Balanced Chains (BBC) is de juiste koers naar een duurzame en gezonde toekomst,” aldus CEO Ronald Lotgerink over de jaarcijfers 2020.

In 2020 werkten we onverminderd door aan een duurzame voedselvoorziening met thema’s zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en traceerbaarheid, plantaardige producten en veilige werkomstandigheden. De toegenomen focus op deze thema’s onderstreept het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons bedrijf.

Om meer te leren over onze duurzaamheidsstrategie, lees ons MVO-rapport: https://view.publitas.com/cfreport/vion-corporate-social-responsibility-report-2020/page/1