Vion Rundvee B.V.

Hidden

Vion Rundvee B.V.

De me­de­wer­kers bij Vion Rund­vee be­ge­lei­den de aan- en ver­ko­op van alle dier­stro­men in de rund­vee­hou­de­rij. Het be­treft run­de­ren bes­temd voor vlee­s­pro­duc­tie, kal­ve­ren, fok- en ge­bruiks­vee en ex­port­run­de­ren. Vion Rund­vee is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het trans­port van slacht­run­de­ren va­nuit heel Neder­land naar de pro­duc­tie­lo­ca­tie van Vion Til­burg.

Rapporten en certificaten

Auditrapporten
Proces- en productopmerkingen
Hidden

Contact

Vion Rundvee B.V.
Enschotsestraat 28
5013 BD Tilburg