De Groene Weg B.V.

De Groene Weg B.V.

Hidden

De Groene Weg B.V.

De Gro­ene Weg is een doch­te­ron­der­n­eming van Vion en sinds 1981 Neder­lands markt­lei­der op het ge­bied van in­ko­pen, pro­du­ce­ren en ver­waar­den van bio­lo­gisch rund- en var­kens­v­lees. De Gro­ene Weg heeft 12 sla­ge­ri­jen door heel Neder­land.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

Hidden