Vion Boxtel B.V.

Hidden

Vion Boxtel B.V.

Vion Box­tel is de groots­te productielocatie van Vion in Nederland. Op deze locatie worden producten – op zeer uiteenlopende klantspecificaties – gesorteerd, geselecteerd en gesneden. Als uitbenerij en snithammen ’centrale’, is de locatie gecertificeerd volgens de hoogste standaarden. Bewijs van de topkwaliteit is de toegelaten export naar Griekenland en Italië, maar ook naar Amerika, China, Japan en Korea. Ook voor deze landen worden specifieke snits gemaakt en ingepakt. We­ke­li­jks worden op deze locatie on­ge­veer 90.000 var­kens ges­lacht en ver­werkt voor in­dus­trie en re­tail wereldwijd. Inclusief flexwerkers werken ca. 1700 medewerkers op de productielocatie van Vion in Boxtel.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 61 EG

Hidden

Contactgegevens

Vion Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM Boxtel

Archief

Proces- en productopmerkingen
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2022 Q4
2,33 MB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2022 Q3
1,82 MB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2022 Q2
3,84 MB
Proces- en productopmerkingen Vion Boxtel-61 2022 Q1
4,39 MB
Proces- en productopmerkingen Vion Boxtel-61 2021 Q4
2,55 MB
Proces- en productopmerkingen Vion Boxtel-61 2021 Q3
8,87 MB
Proces- en productopmerkingen Vion Boxtel-61 2021 Q2
476 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2021 Q1
972 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2020 Q4
1,90 MB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2020 Q3
762 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2020 Q2
1,96 MB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2020 Q1
1,54 MB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2019 Q4
92 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2019 Q3
857 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2019 Q2
948 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2019 Q1
460 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2018 Q4
409 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2018 Q3
400 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2018 Q2
77 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2018 Q1
306 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2017 Q4
66 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2017 Q3
281 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2017 Q1
265 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2016 Q4
643 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2016 Q2
465 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2016 Q1
59 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2015 Q4
62 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2015 Q3
329 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2015 Q2
386 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2015 Q1
252 KB
Proces- en productopmerkingen Boxtel-61 2014
2,04 MB
Certificaten