Vion Boxtel B.V.

Hidden

Vion Boxtel B.V.

Vion Box­tel is de groots­te productielocatie van Vion in Nederland. Op deze locatie worden producten – op zeer uiteenlopende klantspecificaties – gesorteerd, geselecteerd en gesneden. Als uitbenerij en snithammen ’centrale’, is de locatie gecertificeerd volgens de hoogste standaarden. Bewijs van de topkwaliteit is de toegelaten export naar Griekenland en Italië, maar ook naar Amerika, China, Japan en Korea. Ook voor deze landen worden specifieke snits gemaakt en ingepakt. We­ke­li­jks worden op deze locatie on­ge­veer 90.000 var­kens ges­lacht en ver­werkt voor in­dus­trie en re­tail wereldwijd. Inclusief flexwerkers werken ca. 1700 medewerkers op de productielocatie van Vion in Boxtel.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 61 EG

Hidden

Contactgegevens

Vion Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM Boxtel

Archief

Certificaten