Vion Adriaens

Hidden

Vion Adriaens

Vion Adriaens is één van de modernste runderslachthuizen in Europa. De faciliteiten van deze locatie zijn nieuw (2013) en een van de meest geavanceerde van Europa. Vion nam deze locatie in 2021 over. Wekelijks worden op deze locatie ongeveer 2500 runderen per week geslacht.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: EG59, EG59/1

Hidden

Contactgegevens

Vion Adriaens
Slachthuisstraat 1
9620 Velzeke (Zottegem)