Dokkum

Hidden

Vion Dokkum

In Dokkum vindt de slacht van vo­or­na­me­li­jk Neder­land­se run­de­ren plaats. Daar­naast wor­den in Dokkum ook
bio­lo­gi­sche run­de­ren voor De Groene Weg ges­lacht.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­ductop­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 3733 EG

Hidden

Contact

Vion Dokkum
Aalsumerweg 5
9101 JG Dokkum